Privacyverklaring

Privacyverklaring Aletta van Lente

Aletta van Lente, gevestigd te Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Aletta van Lente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Aletta van Lente hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Mentale en fysieke gezondheid

De manier waarop ik gegevens verzamel

Aletta van Lente verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van het Ebook, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor een cursus of workshop.
Aletta van Lente verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van de overeenkomst die je met Aletta van Lente hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Aletta van Lente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
 • Voor het verzenden van mijn Ebook, nieuwsbrief en/of mijn aanbod.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).
 • Aletta van Lente verwerkt ook persoonsgegevens als Aletta van Lente hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Aletta van Lente nodig heeft voor de belastingaangifte.
 • Om jou zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden/coachen op het gebied van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Aletta van Lente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Aletta van Lente hanteert hiervoor de wettelijke termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aletta van Lente verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken op verzoek van Aletta van Lente, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aletta van Lente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Aletta van Lente gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Aletta van Lente vastgelegd en bewaard worden.
 • Je hebt het recht om je gegevens te corrigeren: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Aletta van Lente.
 • Je hebt het recht om je gegevens te verwijderen: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Aletta van Lente zijn vastgelegd na het eindigen van de overeenkomst? Dan heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen, behoudens de gegevens die ik wettelijk verplicht ben te bewaren.
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aletta van Lente.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alettavanlente.nl.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Aletta van Lente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Aletta van Lente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alettavanlente.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Aletta van Lente wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Aletta van Lente
info@alettavanlente.nl
0618905717